Ventilasjon- og blikkenslager

Som blikkenslager monterer og reparerer du tak, fasade og ventilasjon.

larling_blikkenslager.png

Bli blikkenslager!

Det er stor variasjon i hva man gjør som blikkenslager. For å bli en dyktig blikkenslager kreves det tekniske kunnskaper, godt håndlag og ikke minst praktisk og estetisk sans.

Dette gjør en blikkenslager

Blikkenslagerne i middelalderen laget rustinger, men i dag er er faget hovedsaklig knyttet til bygningsindustrien.

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget er et gammelt håndverksfag med lang tradisjoner, men det har utviklet seg i takt med den tekniske utviklingen. Selv om håndverket fortsatt står i sentrum benyttes det også høyteknologiske maskiner og verktøy på verkstedet.

Som blikkenslager utfører du ulike typer arbeid som blant annet foregår på verksted. Et godt innemiljø er avhengig av god luftkvalitet og riktig temperatur. En blikkenslagers oppgave er å sørge for at luftkvaliteten i et bygg er god og at temperaturen er riktig. Som blikkenslager produsere, modernisere eller reparere du ventilasjon, fasade eller tak.  Andre oppgaver er å kle fasader og tekke tak som skal tåle morgendagens klimapåkjenninger.

Utdanningsløp blikkenslager

Utdanningsløp blikkenslager

 


Sentrale oppgaver:

  • Produsere og montere ventilasjonsanlegg
  • Lage og montere takrenner og nedløpssystemer
  • Tekke tak med materialer som metall og stein
  • Produsere og montere detaljer på tak, fasade og ventilasjon
  • Service og rehabilitering av tak, fasader og ventilasjonsanlegg