Trevaresnekker

Som trevaresnekker lager du ulike produkter basert på materialet tre, blant annet vinduer, dører, trapper og spesialinnredning.

Trevaresnekker.png

Bli trevaresnekker!

Faget passer for deg som liker å lage ting med hendene. Du vil få en variert hverdag, i hovedsak inne på verksted. Du jobber med digitale maskiner og roboter, men også tradisjonelt håndverk.

Bli trevaresnekker

Det meste av jobben til en trevaresnekker foregår inne på verksted eller fabrikk. Selv om snekkerfaget er et gammelt og tradisjonsrikt fag, er arbeidshverdagen nå i stor grad automatisert. Digitale tegninger overføres til maskiner og roboter som utfører selve jobben. Snekkere i dag programmerer og styre maskinene.  De må også være nøyaktige, kreative og like å lage ting. Det er fint om du har interesse for tradisjonelt håndverk, men ikke et krav. Snekkerne kan også jobbe med oppmåling og montering ute på byggeplass i hus, kontorer og hoteller, og restauranter.

Alle trevaresnekkere spesialiserer seg innen et fagområde. De fleste jobber med enten vindu, dør, trapp eller innredning. Noen snekkere har spesialisert seg på restaurering av gamle møbler og vinduer. Noen jobber i små verksteder som lager alt kunden ønsker, mens andre jobber i store fabrikker med serieproduksjon.

 

Utdanningsløp trevaresnekker


Utdanningsløp trevaresnekker


Sentrale oppgaver:

  • Mottak,  lagring og valg av materialer til ulike produksjonsoppgaver.
  • Tegning, måling, tegningsforståelse, bruk av digitale verktøy og produktutvikling.
  • Sammensetting av produkter, montering av beslag og tilpassing av andre typer materialer.
  • Overflatebehandling.