Taktekker

Taket er byggets femte fasade, og kanskje den viktigste. Lekkasjer kan få fatale følger for bygget. En taktekker har dermed en viktig oppgave med å sikre verdier i samfunnet.

taktekker.jpg

Bli taktekker!

Takentreprenører legger belegg, stein, plater, shingel osv. på tak. De legger også membran på terrasser, parkeringsdekke, bruer, i tunneler. Det er ca 200 bedrifter i Norge som driver med taktekking.

Dette gjør en taktekker

Som taktekker arbeider du med ulike tekkematerialer, tekkemetoder, mekanisk forankring og isolering. Videre omfatter faget tekking av nybygg, rehabilitering og legging av membraner, på terrasser, broer og parkeringsplasser og i våtrom.

En taktekker vurderer også skader på tak og behov for vedlikehold og rehabilitering av gammel tekning inngår.Taktekkeren må ha kunnskap om ulike tekke- og isolasjonsmaterialer og deres oppbygning, egenskaper og bruksområder. Vurdering av tekke- og isolasjonsmaterialer med tanke på miljøet og ytre påvirkninger inngår også.

Taktekkeren må også ha kunnskap om estetisk utforming, takets arkitektoniske form og uttrykk. Det er også mulig å spesialisere seg på gamle teknikker som legging av torvtak og skifer. Taktekkeren bruker ulike materialer i sitt arbeidet, som for eksempel gummi, asfalt, stein, metallplater, shingel, torv og bane.

Utdanningsløp taktekker

Utdanningsløp taktekker


Sentrale oppgaver:

  • Feilsøke på tak med lekkasje
  • Montere avløp
  • Montere ulike typer overdekkinger
  • Utbedre og tekke om eldre tak
  • Vurdere behov for reparasjon og vedlikehold
  • Sveise med varmluft og åpen flamme og utføre beslagarbeider i forbindelse med tekking
  • Utføre isolering