Særløpsfag

Innenfor bygg- og anleggsteknikk er det fem ulike særløpsfag. Dette er feierfaget, glassfaget, isolatørfaget, steinfaget og byggdrifterfaget. Disse fagene følger 1 + 3 modellen, det vil si ett år med opplæring i skole, Vg1, og tre år i lære i bedrift.

uten navn.png

Ta et særløpsfag!

Velger du et særløpsfag kan du bli feier, glassfagarbeider, isolatør, steinfagarbeider eller byggdrifter.

Feier

Som feier arbeider du med brannforebyggende tilsyn, fyringsteknikk, skorsteinsteknikk og skadebegrensning. Du vurderer branntekniske løsninger og ulike brannsikringstiltak i bygninger. Du arbeider også med å veilede i montering og bruk av fyringsanlegg. Bruk av og veiledning om slokkemidler og slokkemetoder er også en del av arbeidet. Du lager og bruker egnet verktøy til feiing av skorsteiner og ildsteder. Analyse og kontroll av fyringsanlegg, informasjon, veiledning og rapportering inngår.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med og informere om forebyggende brannvern
 • Vurdere branntekniske løsninger i bygninger, påpeke avvik og gi anmerkninger
 • Bruke egnet verktøy og feie alle typer skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
 • Justere ildsteder for å forebygge brann, forurensning og beksotdannelse, og veilede om riktig fyring
 • Vurdere behov for rehabilitering ut fra skorsteinens tilstand, og foreslå metoder og materialer for utbedring

 

Glassfagarbeider

Som glassfagarbeider arbeider du med skjæring, bearbeiding, innramming og behandling av glass. Det omfatter også sliping, polering, herding, laminering av glass, og produksjon av funksjonsglass. Fasadedelen dreier seg om produksjon, bearbeiding og montering av glass og fasadeløsninger. Du arbeider også med montering, service, reparasjon og vedlikehold av glass og plast til eksteriør- og interiørbruk. Dette er blant annet glass i transportmidler (bilglass) og innramming. Du monterer og vedlikeholder også solavskjerminger, låser og beslag.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Skjære og bearbeide glass, plast, kartong og metaller ved å bruke ulike metoder
 • Kappe til og sette sammen rammer av ulike materialer
 • Utføre liming på glass og sette sammen deler til forskjellige typer glassprodukter
 • Kappe og sette sammen fasadekonstruksjoner og skråstilte konstruksjoner i aluminium
 • Produsere isolerruter i ulike dimensjoner og fasonger

 

Isolatør

Som isolatør monterer du ulike typer isolasjonsløsninger mot varme, kulde, lyd og brann. Produksjon og montering av bekledninger for beskyttelse mot vær og mekanisk påvirkning inngår i arbeidet. Du vil også installere panelsystemer, himlinger, dører og gulv.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utføre og montere ulike typer isolasjon og overflatebeskyttelse på rør, ventiler, beholdere og tankanlegg
 • Lage, velge ut og montere isolasjons- og brannsikringsprodukter mot varme, kulde, brann og lyd
 • Velge branntettingsmetode og utføre ulike typer passiv brannbeskyttelse innen bygg, industri, på skip og offshore
 • Montere veggsystemer, himlinger, dører, vinduer og møbler
 • Montere kjøle- og fryseromspaneler, porter og dører

 

Steinfagarbeider

Som steinfagarbeider utvinner du stein fra fjellet. Etter utvinning, bearbeider du steinen til ferdige produkter. Hva steinen bearbeides til er avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. Et ferdig produkt kan være stein til monumenter, elementer for bygningsformål eller belegningsstein for utearealer. Som steinfagarbeider vil du også arbeide med å montere steinprodukter etter tegninger eller arbeidsbeskrivelser.

Sentrale arbeidsområder:

 • Planlegge og gjennomføre boring i ulike typer bergarter
 • Bearbeide stein til ferdige produkter
 • Utføre ulike typer manuell og maskinell overflatebehandling av stein
 • Montere steinprodukter på innvendige og utvendige fasader og konstruksjoner

 

Byggdrifter

Som byggdrifter arbeider du med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Du kontrollerer bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og utendørs installasjoner. Du arbeider også med vedlikehold og enkle reparasjoner, og forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Vedlikeholde og foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg
 • Forebygge vannskader fra vann- og avløpsinstallasjoner, og rengjøre pumpeanlegg for grunnvann og avløp
 • Drifte og etterse ventilasjonsanlegg
 • Hjelpe ved heisstans og utføre driftskontroll på heiser
 • Kontrollere sprinkleranlegg, brannsikringstiltak, rømningsveier og elektroinstallasjoner