Relaterte sider

Utdanning/yrker:
www.utdanning.no
www.vilbli.no
www.ue.no  (Ungt Entrepenørskap)

Regionale aktører:
www.sikkerhetssenter.com  (Ålesund Sikkerhetssenter)

Kursvirksomhet/oversikt:
www.insteg.no
www.kursoversikt.no
www.folkeuniversitetet.no
www.norgesuniversitetet.no

Offentlig instanser utdanning/yrke:
http://www.mrfylke.no/elo (Elev- og lærlingombudet M&R)
www.udir.no  (f.eks. eldre tverrfaglige eksamensoppgaver)
www.samordnaopptak.no
www.odin.dep.no
www.mrfylke.no
www.vox.no
www.aetat.no
www.lovdata.no
www.ssb.no  (Statistisk Sentralbyrå)

Andre linker: 
www.allservice.no  (Lese og skrivevansker)
www.multiped.no   (Funksjonshemming)
http://www.ped.lex.no  (Skoleinformasjon)

Nedre bilde