Øyens Byggfirma AS

Nedre bilde
BedriftsnavnØyens Byggfirma AS
PostadresseFreiveien 62
Postnr6512
PoststedKRISTIANSUND
BesoksadresseFreiveien 62, 6512 KRISTIANSUND
Mobil926 69 090
Telefon
Telefaks
Epostpost@oyenbygg.no
Internetwww.oyenbygg.no