Murer

Som murer arbeider du med teglmuring, blokkmuring, pussing, natursteinsarbeider og flislegging i bad og andre rom. Du arbeider også med rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygninger. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i murerfaget.

murer_standard.jpg

Bli murer!

Mureryrket har lange tradisjoner og høy grad av yrkesstolthet. Arbeidet gir deg rike muligheter til å være kreativ, skape noe og varierte arbeidsoppgaver.

Dette gjør en murer

Som murer vil du også beherske grunnleggende ferdigheter som muring av grunnmur, vegger, peis, og piper.

Muring av blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling, ildfast og syrefast muring er også del av murerfaget. En murer skal sikre bygninger mot vær og vind, og medvirke til et godt inneklima.

Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.

Utdanningsløp murer

Utdanningsløp murer


Sentrale oppgaver:

  • Utføre teglsteinsmuring
  • Mure med ulike typer blokkprodukter
  • Utføre flislegging av vegger og gulv
  • Utføre arbeider i våtrom og påføre smøremembrane
  • Utføre skifer- og natursteinsarbeider med ulike typer festemidler
  • Mure og montere skorsteiner og ildsteder
  • Rehabilitere ulike typer murverk