Valldal Høvleri AS

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Valldal Høvleri AS

Postadresse
Postnr 6210
Poststed VALLDAL
Besoksadresse Omenås, Valldal
Mobil 416 13 381
Telefon 70 25 85 80
Telefaks 70 25 85 89
Epost hallvard@v-h.no
Internet www.v-h.no