Skanska Norge AS, d.k. Møre & Romsdal

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Skanska Norge A/S d.k.Møre og Romsdal

Postadresse Postboks 8170 Spjelkavik
Postnr 6022
Poststed ÅLESUND
Besoksadresse Bingsa Industriområde
Mobil 97 06 25 12
Telefon 70 15 25 25
Telefaks 70 15 25 26
Epost cathrine.gresdal@skanska.no
Internet www.skanska.no