Røberg Bygg AS

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Røberg Bygg AS

Postadresse Grandfjæra 28
Postnr 6415
Poststed MOLDE
Besoksadresse Molde Mølle , Grandfjæra 28
Mobil
Telefon 71 27 88 20
Telefaks 71 27 88 21
Epost post@roberg.no
Internet http://www.roberg.no/