Johnsen Byggmontering AS

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Johnsen Byggmontering AS

Postadresse Postboks 38
Postnr 6001
Poststed ÅLESUND
Besoksadresse Steinvågvegen 60 , 6005 Ålesund
Mobil 401 85 000
Telefon 70 12 80 90
Telefaks
Epost tor@johnsenbygg.no
Internet www.johnsenbygg.no