Håkon Longva AS, Byggmesterforretning

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Håkon Longva AS , Byggmesterforretning

Postadresse Larsnes
Postnr 6084
Poststed LARSNES
Besoksadresse Larsnes
Mobil 90 19 02 10
Telefon 70 02 80 36
Telefaks 70 02 84 36
Epost hlongva@online.no
Internet