Frank Havnegjerde Bygg AS

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Frank Havnegjerde Bygg AS

Postadresse Urvika 17
Postnr 6030
Poststed LANGEVÅG
Besoksadresse Urvika 17
Mobil 92 61 52 86
Telefon 70 19 31 20
Telefaks
Epost firmapost@fhb.no
Internet http://www.fhb.no/