Veidekke M&R (tidl. Entr. M. Kristiseter AS )

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Veidekke M&R (tidl. Entr. M. Kristiseter AS )

Postadresse Øran Vest
Postnr 6300
Poststed ÅNDALSNES
Besoksadresse Øran Vest/Emblemsvågen 6013
Mobil 905 42 626
Telefon 71 22 74 50 / 70 17 72 14
Telefaks 71 22 74 51
Epost stig.mork@veidekke.no
Internet www.veidekke.no