Borgund Bygg AS

Nedre bilde

Bedriftsnavn

Borgund Bygg AS

Postadresse Postboks 9060, Blindheim
Postnr 6023
Poststed ÅLESUND
Besoksadresse Storevågen, Blindheim v/ Shell
Mobil 957 62 499
Telefon 70 14 86 50
Telefaks 70 14 86 15
Epost firmapost@borgundbygg.no
Internet www.borgundbygg.no