Maler

Som maler setter du farge på folks hverdag. Viktige arbeidsoppgaver i malerfaget er fargelegging, vedlikehold og beskyttelse av innvendige og utvendige overflater i bygg og konstruksjoner. Dekorering og restaurering er også viktige oppgaver.

maler2.png

Bli maler!

En maler jobber med å fargelegge, vedlikeholde og beskyttel ulike overflater i bygninger og andre konstruksjoner

Dette gjør en maler

Som maler arbeider du med overflatebehandling av ubehandlet og behandlet underlag, både utvendig og innvendig. Faget omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene.

Maleren må ha god materialkunnskap og kunnskap om produksjonsutstyr. Maleren legger gulvbelegg, tapetserer og sparkler. Maleren må ha kunnskap om hvordan underlag og materialer fungerer sammen, og bygge opp et underlag før sluttbehandling. Videre arbeider maleren med tapetsering med blant annet belegg av vinyl, papir og tekstil.

Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i malerfaget.

Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.

Utdanningsløp maler

Utdanningsløp maler


Sentrale oppgaver:

  • Velge materiale og utføre malerarbeid, legge gulvbelegg og sette opp tapet og veggbelegg på organiske, mineralske og metalliske underlag
  • Justere farger
  • Kontrollere og vurdere tilstanden på underlaget og påvise synlige skader, feil og mangler
  • Rapportere om avvik som må utbedres av andre faggrupper
  • Utføre nødvendig utbedring av underlaget før videre behandling