Limtrearbeider

Som limtrearbeider vil du lage produkter av limtre som inngår i de flere typer bygg, master  og innredninger.

limtrearbeider_treteknisk_institutt_skogstad.jpg

Bli limtrearbeider!

Du lærer å framstille konstruksjoner av limtre som inngår i de fleste typer bygg, bruer, master og innredninger.

Dette gjør en limtrearbeider

Som limtrearbeider skjøter og høvler du lameller, påfører lim, herder og presser dette til limtreprodukter.

Limtrearbeideren bearbeider limtreproduktet til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Som limtrearbeider vil du kunne utvikle konstruksjoner og komponenter av limtre som inngår i de fleste typer bygg, høyspentmaster, broer, innredninger, møbler, trapper og vinduer. Et eksempel på et bygg i limtre er Vikingskipet i Hamar, en av verdens største skøytehaller.

Som limtrearbeider er du en del av en produksjonsrekke, og må derfor samarbeide godt med dine kolleger.

Utdanningsløp limtrearbeider


Sentrale arbeidsområder

  • Vurdere behov for vedlikehold av skjærende verktøy
  • Skifte og stille inn verktøy til kapping og bearbeiding
  • Utføre daglig ettersyn på maskiner og utstyr
  • Vurdere råstoffets kvalitet og teste fingerskjøtprøver
  • Høvle og bearbeide limingsflater etter gjeldende produktkrav
  • Betjene limpresse og gjøre rede for krav til presstrykk og presstid for ulike produkter
  • Teste prøvestykker for bestemmelse av ulike egenskaper
  • Lagre, behandle, emballere og ekspedere ulike typer produkter
  • Betjene maskiner for bearbeiding av overflaten på limtreprodukter