Rørlegger

Som rørleggere installerer, tilpasser og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

rørlegger.jpg

Bli rørlegger!

En rørlegger kan jobbe med det meste som er knyttet til vann og varme. Alt fra montering av rør-i-rør-systemer til sprinkleranlegg, vannbåren varme og medisinsk gass til sykehus.

Dette gjør en rørlegger

Som rørlegger arbeider du med varme-, kjøle og sanitæranlegg, samt gassanlegg og sprinkler.

Dine oppgaver kan være montering av rør-i-rør-systemer, medisinsk gass til sykehus, reparering av vannlekkasje og oppvarming i gata. Du vil være en ekspert på rørtekniske installasjoner.

Utføring av rørleggerarbeid under vann er også mulig. Rørleggeryrket kan kombineres med dykking.

Mennesker er avhengige av rent drikkevann og rensing av avløpsvann. Som rørlegger vil du være med på å bedre folks hygiene, og yrket har en miljømessig verdi i et moderne samfunn. Rørfaget omfatter blant annet arbeid med varmeanlegg som kan knyttes til godt inneklima i bygninger.

Utdanningsløp rørlegger

Utdanningsløp rørlegger


Sentrale oppgaver:

  • Installere vann- og avløpsledninger
  • Montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
  • Installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
  • Montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
  • Montering av brannslokkings- og industrianlegg