Læreplaner

Læreplaner i følgende fag finner du ved å følge linken under:

TØMRERFAGET   |  MURERFAGET   |  BETONGFAGET   |  STILLASBYGGERFAGET   |  FJELL- OG BERGVERKSFAGET  | VEG- OG ANLEGGSFAGET   |  ASFALTFAGET   |  BANEMONTØRFAGET   |  ANLEGGSMASKINFØRERFAGET  | RØRLEGGERFAGET   |  VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET   |  TAKTEKKERFAGET   |  GLASSFAGET   | TREVARE- OG BYGGINNREDNINGSFAGET   |  TRELASTFAGET   |  LIMTREFAGET   |  MALERFAGET  | INDUSTRIMALERFAGET   |    |  STEINFAGET   |  FEIERFAGET   |  ISOLATØRFAGET

For fullstendige og oppdaterte læreplaner, gå til http://www.udir.no/kl06/BA/.

Linker 6