Bygg- og Anleggsteknikk

(se litt om fagene og læreplaner for mer info)

Gjennom utdanningsprogrammet for Bygg- og Anleggsteknikk får du praktisk og teoretisk kunnskap, og nødvendige ferdigheter for å jobbe med bygg og anlegg. I det første året vil du få en grunnleggende innføring i produksjon, tegning og bransjelære. Dette vil gi deg kunnskaper og ferdigheter til å bearbeide forskjellige materialer, og å lage enkle konstruksjoner som er vanlige i bygg og anlegg. Gjennom tegning lærer du å måle, tegne og beskrive konstruksjoner, og å lese tegninger og kart, både manuelt og digitalt.

Som fagarbeider innen bygg og anlegg vil du måtte forholde deg til mange forskjellige fagområder. Du vil derfor få innblikk i sammenhengen mellom fagene og om kravene som gjelder for bygge- og anleggsarbeid. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet i byggenæringen, og dette vil du lære å forholde deg til under både utførelse og planlegging av arbeidet.

Utdanningsløp